Duizendpoot gezocht!

Tijdens de bestuursvergadering van vorige week woensdag heeft onze secretaris Cenny Reijngoudt te kennen gegeven dat hij zich tijdens de Ledenvergadering in oktober NIET herkiesbaar zal stellen als secretaris (of een andere functie in het bestuur).
Dat betekent een grote aderlating voor de vereniging, want naast zijn werkzaamheden als secretaris is Cenny onder andere ook nog actief als wedstrijdsecretaris en verzorgt hij ook de weekbrief.
Hoewel het nog ongeveer een half jaar duurt voordat het zover is, zijn we nu al begonnen met onze zoektocht naar een opvolger.
Heb je interesse in een bestuursfunctie en wil je weten wat Cenny allemaal voor werkzaamheden uitvoert, neem dan eens contact met hem op.
Om de werkzaamheden een beetje te verdelen, is het ideale plaatje dat we in oktober een nieuwe secretaris en een nieuwe wedstrijdsecretaris kunnen presenteren. Wie weet, ben jij dat wel!
Naast deze oproep zullen we ook kandidaten rechtstreeks benaderen. Zeg niet bij voorbaat “nee”, maar denk er eerst goed over na!
Bestuur van NOAD ‘67