Contract Perry Snoep verlengd

Op 26 november hebben we als bestuur de opdracht bij de Technische
Commissie (TC) weggelegd om te onderzoeken hoe de positie van de trainer
binnen de selectie en de rest van de vereniging is.

De TC is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en is met een positief advies
richting het bestuur gekomen om het contract met Perry te verlengen.

Afgelopen zaterdag heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met
Perry en hebben we overeenstemming bereikt om het contract met Perry met 1
jaar te verlengen.

Een mooi en positief resultaat aan het einde van dit jaar waar alle partijen heel
blij mee zijn.