Nieuwe voorzitter en nieuw bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag is voorzitter John Verbraeken na 11,5 jaar gestopt in het bestuur van NOAD ’67; de laatste 10 jaar was hij voorzitter. Een tijdje geleden gaf hij aan dat hij een andere, drukkere, baan had gekregen, waarop hij besloot te stoppen. Aan het eind van de vergadering kwamen, voor John, onverwachts twee KNVB officials binnen en reikten een zilveren waardering speld uit.

Ook Jan Zuidweg is gestopt, hij kwam in 1987 in het bestuur als jeugdsecretaris. Hij was 30 jaar bestuurslid, niet te bevatten in deze tijd. Jan zette zich met volle overgave in voor de jeugd en heeft veel jonge spelertjes overgehaald om bij NOAD ’67 te komen voetballen.
Als derde bestuurslid is Bas van Nieuwenhuijzen gestopt, dit i.v.m. zijn studie. Het was kort maar krachtig, hij heeft 6 maanden in het bestuur gezeten, toch is hij voor ons een welkome aanvulling geweest.
We bedanken alle drie de oud-bestuurders voor de fijne samenwerking en bedankt voor het vele werk wat voor NOAD ’67 is gedaan.

Gelukkig is tijdens de vergadering een nieuwe voorzitter gekozen. We zijn blij dat Jaap van Oudenaarde zich verkiesbaar heeft gesteld en daarop is hij met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot voorzitter van NOAD ’67.
Als opvolger van Jan Zuidweg is Marco van Kranen gekozen. Deze gaat zich vooral inzetten voor de jeugd.

We heten Jaap en Marco welkom in het bestuur en hopen op een prettige samenwerking.