Bestuurswijzigingen

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) is er een bestuursverkiezing geweest. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar was secretaris Cenny Reijngoudt. Deze functie is niet opgevuld en dus vanaf heden vacant. Ook Rien Filius heeft zijn bestuurstaken afgestaan, na de spontane aanmelding van Bart van de Velde. Bart gaat de functie van penningmeester op zich nemen waardoor zittend penningmeester Dennis Kot algemeen bestuurslid wordt. Ten slotte was bestuurslid Harm Verwijs periodiek aftredend en door de vergadering herkozen voor een nieuwe periode. Bart, proficiat met je benoeming en succes! Cenny en Rien namens het bestuur en de leden van Noad’67 bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.