Noad’67 ontvangt bijdrage uit Windfonds

Wellicht heeft u ze al zien liggen: op het dak van de kantine liggen sinds vorige week 55 zonnepanelen. Dat deze er zouden komen in het grote geheel van de verbouwing was al duidelijk. Echter, een klein groepje is achter de schermen bezig geweest om voor deze grote aanschaf een bijdrage te krijgen uit het Windfonds Krammer. En het verzoek is gehonoreerd! Afgelopen dinsdag is de cheque uitgereikt aan het bestuur. Noad’67 is de Stichting Windfonds Krammer zeer erkentelijk voor hun gulle bijdrage. Hartelijk dank!

Het Windfonds wil aansprekende projecten financieren met een maatschappelijke meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Het was de eerste keer dat een deel van de opbrengst uit het windpark werd verdeeld. Ook Sportdurp kreeg een bijdrage voor een informatiebord bij de nieuwe jeu de boules baan.